Download hier de Algemene Voorwaarden van Verbouwexpert. Deze zijn laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, versie januari 2015.

PDF-bestand met de voorwaarden